Bullerkartläggning kartor

Dessa kartor är från den bullerkartläggning Norrköpings kommun har gjort, här ser du tydligt var det är buller i kommunen och hur höga nivåer.

Bullerkartläggning slutrapport Pdf, 3.1 MB.

En karta över vägtrafiken och ljudnivåerna under ett dygn. 

Bullerkartläggning vägtrafik, ljudnivåer på ett dygn

En karta över vägtrafiken och de maximala ljudnivåerna. 

Bullerkartläggning vägtrafik, maximala ljudnivåer

En karta över tågtrafiken och ljudnivåerna under ett dygn. 

Bullerkartläggning tågtrafik, ljudnivå på ett dygn

En karta över tågtrafiken och de maximala ljudnivåerna. 

Bullerkartläggning tågtrafik, maximala ljudnivåer

En karta över spårvagnstrafiken och ljudnivåerna under ett dygn. 

Bullerkartläggning spårvagnstrafik, ljudnivå på ett dygn

En karta över spårvagnstrafiken och de maximala ljudnivåerna. 

Bullerkartläggning spårvagnstrafik, maximala ljudnivåer