Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 1 av 8

1. Lantmäteriförrättning i korthet

Om du vill bilda en ny fastighet, överföra mark från en fastighet till en annan eller dela upp en samägd fastighet i Norrköpings kommun vänder du dig till lantmäterimyndigheten. Är gränserna kring din fastighet oklara kan du få hjälp med att hantera detta. Om ägare till flera fastigheter behöver samverka kring en gemensam anläggning kan även detta lösas i en lantmäteriförrättning.

Kontakt
Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping