Eldstad

Du ska göra en anmälan när du vill installera eller ändra en eldstad. Beroende på vad du ska göra kan du även behöva ansöka om bygglov.

Krav på bygglov

Du måste ha bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och du ska placera eller utforma skorstenen så att det påverkar byggnadens yttre mycket. Detta kan till exempel hända om du placerar skorstenen långt ifrån nocken, vilket oftast gör att skorstenen blir hög (skorstenen ska vara minst 1 meter högre än taktäckningen och mynna över taknocken).

Krav på anmälan

Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Installera en ny eldstad, skorsten eller rökkanal.
 • Installera en kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installera brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte.
 • Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Inget krav på anmälan

Du behöver normalt inte göra någon anmälan om du ska:

 • Byta eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.
 • Byta eldstadsplan.
 • Glidgjuta skorsten, sätta in insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.

Handlingar du måste lämna in

För att söka bygglov eller göra en anmälan ska du lämna in följande:

 • En ansökan som visar vilken typ av braskamin och skorsten du ska installera.
 • Bifoga även kopia av prestandadeklaration, produktblad eller liknande för dem.
 • Fasadritningar som visar utseendet med den nya skorstenen.

Att tänka på

 • Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från samhällsbyggnadskontoret. Av startbeskedet framgår även vad som ska göras och vilka handlingar som ska skickas in för att få ett slutbesked.
 • Du bör kontakta skorstensfejarmästare (sotare) i ett tidigt skede.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.