Svanen 5, Inre hamnen

Norrköpings kommun bjuder in till markanvisningstävling för att bygga ett
modernt, effektivt och bekvämt parkeringshus. Parkeringshusets syfte är att lösa parkeringsbehovet för en stor del av bebyggelsen i den nya stadsdelen Inre hamnen. Vi vill att parkeringshuset adderar lösningar som är i linje med projektets värdeord urbant, banbrytande, mångfacetterat och ansvarsfullt.

I uppgiften ingår även en kontorsbyggnad i flera plan mot en av kvarterets sidor samt i bottenplan mot stadsdelens huvudgata.

Underlag för anbudslämning utgörs av detta prospekt samt grundkarta med tomtensavgränsningar och genomförda utredningar.

Frågor om detta prospekt eller om anbud för marktilldelning ställs via e-post till inrehamnen@norrkoping.se Sista dag för inlämning av frågor är den 10 december 2018. Frågor och svar kommer att publiceras anonymt här.

Anbudshandlingar ska vara kommunen tillhanda senast 14 januari 2019. För ytterligare hålltider, se tävlingsprogram nedan.

 

Underlag för tävlingen

Nedan publiceras tävlingsprogram samt kompletterande underlag. För 3D-modell kontakta Linda Gårlin på e-post: linda.garlin@norrkoping.se

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 10 december 2018. Frågor besvaras allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 17 december 2018. Frågor om detta prospekt eller om anbud för marktilldelning ställs via e-post till inrehamnen@norrkoping.se