Tekniska handlingar

Digitala tekniska arkivet följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och är stängt för besök

Med anledning av skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten håller digitala tekniska arkivet stängt för besök.

Vi tar fortfarande emot beställningar av handling - se fliken  Beställa handlingar nedan.

Vi följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas snart kunna välkomna alla som vanligt igen.

Håll i, håll ut och håll avstånd!

_________________________________________________________________________________________

Digitala tekniska arkivet, DTA, är en samlad plats för kommunens tekniska handlingar. Du kan beställa tekniska handlingar inom dessa områden:

 • Bygglov
  Arkitektritningar (A-ritningar) som Situationsplan (tomtkarta), Planritning, Fasadritning, Sektionsritning
  Konstruktionsritningar (K-ritningar) Installationer, till exempel vatten- och avlopp.
 • Detaljplaner
  Plankarta, Planbeskrivning
  Se pågående och gällande detaljplaner i Norrköpingskartan, Norrköpingskartan.
 • Kommunägda fastigheter (skolor, förskolor och omsorgsboende)
  Arkitektritningar (A-ritningar) som Situationsplan, Planritning, Fasadritning, Sektionsritning.
  Konstruktionsritningar (K-ritningar), El, luft, VVS.
  Markskötselplaner, Orienteringsplaner.
 • Park och trafik
  Gator, rondeller, broar, trottoarer, gång- och cykelväg och kajer.
  Parker; utformning och planteringar (till exempel Kaktusplanteringen i Carl Johans Park).
 • Geotekniska undersökningar
  Det finns ett stort antal geotekniska undersökningar att ta del av. De vanligaste handlingarna i en geoteknisk undersökning är utlåtande, borrplan, sektionsritning och provresultat.

  Det pågår ett arbete att digitalisera alla analoga undersökningar. I Norrköpingskartan syns de områden där digitaliseringen är klar.

Öppettider

Öppettider för besök

Med anledning av skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten håller digitala tekniska arkivet stängt för besök.

Måndag-torsdag 9:00-11:45 och 13:15-16:00
Måndag-torsdag 9:00-11:45 och 13:15-15:00 (juni - augusti)
Fredagar 9:00-11:45
Dag före helgdag 9:00-11:45
Dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton 9:00-11:45 
Klämdagar 10:00-12:00

Öppettider servicetelefon

Under en kortare period kommer servicetelefonen har begränsade öppettider. De nya tiderna är:

Måndag 10:00-11:45
Tisdag 13:15-14:30
Onsdag 10:00-11:45
Torsdag 13:15-14:30
Fredagar stängt

Dag före helgdag samt klämdag stängt
Dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton stängt


Beställ handlingar

Beställning av tekniska handlingar kan göras via

 • E-tjänst
 • E-post på dta@norrkoping.se
 • Servicetelefon 011-15 13 36
 • Besök på Rosen, Trädgårdsgatan 21 - Med anledning av skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten håller digitala tekniska arkivet stängt för besök.
 • Sökning och beställning av bygglovshandlingar kan även göras via en dator i Rosens reception.

För att ta hand om beställningen på bästa sätt vill vi veta följande:

 • Namn och personnummer alternativt organisationsnummer
 • Fakturaadress
 • Referens eller projektnummer för företagsbeställningar
 • Telefonnummer till den som beställer
 • Vilken fastighet det gäller
 • Vilka typer av handlingar som önskas
 • Papperskopia eller digital fil - filformat .cals, eller .pdf
 • Hur vi ska leverera handlingarna eller om de hämtas, ange leveransadress alternativt e-postadress
Avgifter och leverans

Kopiering och utskrift

 •  Kartor, ritningar och bilder där originalformatet är A2 och större - 70 kronor per styck
 • Kartor, ritningar och bilder där originalformatet är A3 och mindre - Kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar
 • Övriga handlingar - kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

Digital fil

 • Kartor, ritningar och bilder - 45 kronor per fil (oavsett storlek). Skickas elektroniskt
 • Övriga handlingar – Kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar (max 45 kronor per fil)

Servicen med att skicka en digital fil kommer endast att tillhandahållas på material som är inläst i systemet för hantering av digitala tekniska handlingar.

Porto med mera

Kostnad tillkommer för porto om försändelsen väger mer än 20 gram, samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgifter

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar ur digitala tekniska arkivetPDF (pdf, 347.1 kB)

Kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingarPDF (pdf, 614.1 kB)


Kontakt
Digitalt tekniskt arkiv

Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping