Verksamhetsmark

Norrköpings kommun erbjuder utmärkta lägen för dig som söker etableringsklar mark.

I Norrköping är det lätt att etablera, driva och utveckla företag. Vårt unika läge gör oss till ett av Sveriges bästa logistiknav och vi har ett näringsliv fullt av verksamheter och människor som inspirerar varandra.

Vi vill gärna hjälpa dig att hitta rätt plats för ditt företag. Nya lägen bildas och detaljplaneras i takt med att staden och regionen förändras. Möjligheten att köpa eller arrendera mark för alla typer av verksamheter finns på flera platser i kommunen. Både centralt, där vi vill förtäta och utveckla stadsmiljön, i etablerade områden och i helt nya stadsdelar med attraktiva boendemiljöer.

Ansvarig för kommunens verksamhetsmark är avdelningen mark- och exploatering i samverkan med näringslivsavdelningen.

Så går det till att hyra eller köpa mark

Den här foldern är ett hjälpmedel för att beskriva hur Norrköpings kommuns process ser ut för dig som vill köpa mark i syfte att driva verksamhet.

Verksamhetsmark - för dig som söker mark till din verksamhetPDF (pdf, 858.9 kB)

Vad ingår i tomten?

Alla tomter som säljs är detaljplanelagda och har utbyggt vatten, avlopp och gatunät.

För övriga anslutningar, kontakta respektive leverantör.

Områden med försäljningsklar mark

För frågor om planerande och kommande områden, kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Område till salu via Östgöta Fastighetsmäklare, Navestadgatan tomt nr 2, mer information via länken

Större etableringsområden för logistik och industri

På Händelö, Södra Malmölandet och i Herstadbergs verksamhetsområde erbjuder Norrköpings kommun större logistik- och industritomter genom näringslivskontoret. Områdena utmärks alla av sina mycket goda infrastrukturlägen.

Händelö

Om området: Lämpar sig för logistik eller transportintensiv industri. Närhet till hamn och järnväg. Fjärrvärme finns.
Tomtstorlek: Upp till 100 000 kvm
Närliggande företag: Green Cargo, Kuehne+Nagel, Returpak-Pet, Agroetanol, Swedhandling
Kontakt: Pontus Lindblom, näringslivsavdelningen, telefon 011-15 12 74 eller 070-667 27 40

Södra Malmölandet

Om området: För ytkrävande och transportintensiv logistik och industri. Närhet till järnväg och hamn, god anslutning till E4:an.
Tomtstorlek: 20 000 - 200 000 kvm
Närliggande företag: Holmen Timber, Fiberweb Sweden
Kontakt: Pontus Lindblom, näringslivsavdelningen, telefon 011-15 12 74 eller 070-667 27 40

Herstadbergs verksamhetsområde

Om området: För ej störande industri, transport och logistik. Gott skyltläge och direkt anslutning till E4:an. Fjärrvärme kan anslutas.
Tomtstorlek: 30 000 - 60 000 kvm
Närliggande företag: Stadium Solutions
Kontakt: Pontus Lindblom, näringslivsavdelningen, telefon 011-15 12 74 eller 070-667 27 40

Vill du bygga bostäder?

Kontakt
Näringslivsavdelningen

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping

Magnus Jonsberg
Näringslivsutvecklare, etablering