Använd dina betesdjur som naturvårdare i kommunens naturmarker

Är du nyfiken på hur det skulle fungera att använda dina betesdjur som naturvårdare i kommunens värdefulla naturmarker?

Betesdjur är en oslagbar kraft i våra naturreservat. De hjälper till att hålla undan sly, skapar stigar, och betar ner gräs. Detta gör att blommor får mer sol och utrymme, vilket i sin tur leder till att bin och andra insekter får mer mat. Betet skapar även mer tillgängliga marker för alla besökare, och för många i staden kan detta vara deras bästa möjlighet att träffa lantbrukets djur.

Samtidigt får betesdjuren möjlighet att röra sig i kuperade, naturliga marker där det finns både skugga och sol med en stor variation av örter att äta. Men det är inte alltid helt lätt att beta i dessa miljöer. Det ställs särskilda krav på till exempel när, och hur hårt, det får betas. Djuren möter många olika besökare och det kan finnas trafik nära inpå hagarna.

Välkommen till möte

Alla önskas välkomna för att reda ut frågetecken, så som hur det fungerar med stängsling, vatten, tid på året, typ av djur i naturreservaten, och så vidare. Ni kommer att få höra mer om de olika typer av betesmarker som betas idag men även de som planeras inför framtiden. Ni kommer även kunna träffa befintliga djurhållare som har sina djur i naturmarkerna idag.

Alla typer av djurhållare av olika typer av djurslag är välkomna!
Även intresserad allmänhet är välkomna att komma och lyssna. Mötet pågår i en timme och det bjuds på fika med kaffe och bulle.

Anmälan och sista anmälningsdag

Du skickar in din anmälan nedan via e-postformuläret nedan, din anmälan ska skickas in senast måndagen den 15 april.

Tid och plats

Mötet kommer att ske tisdagen den 23 april klockan 15.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Anmälningsformulär


Vad heter du?

Vi bjuder på kaffe och bulle. Önskar du specialkost?
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping