Teknisk handbok

Norrköpings kommuns tekniska handbok gäller för projektering, drift och underhåll av kommunens allmänna platsmark.

Teknisk handbok riktar sig till konsulter, entreprenörer och aktörer som arbetar med planering, projektering, byggande och drift och underhåll av eller på allmän platsmark.

Den tekniska handboken uppdateras två gånger om året.

Här hittar du teknisk handbok