3D-modeller

En modell över staden Norrköping finns tillgängligt i 3D. Modellen är användbar för dig som jobbar med stadens utveckling. Till exempel är det möjligt att se hur planerad bebyggelse kommer se ut i befintlig miljö. Modellen kan också användas i arbete med analys och beräkningar, till exempel bulleranalys.

Samhällsbyggnadskontoret säljer utsnitt ur modellen och kan leverera önskat område i de vanligaste 3D-formaten, till exempel SketchUp eller .OBJ.

Vid behov kan samhällsbyggnadskontoret också ta fram mer en mer detaljerad modell med hjälp av drönare.


Fotorealistisk 3D-modell över Norrköpings tätort

Blockmodell

3D-modell framtagen med drönare

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Geografisk information

Torggatan 5
601 81 Norrköping

Erik Telldén