Baskarta

Exempelbild
Utsnitt ur baskarta

Karta som redovisar grundläggande förhållande på marken som är av intresse för samhällsbyggandet. Kartan uppdateras fortlöpande och detta sker genom mätning i fält med GPS och totalstationer alternativt med hjälp av flygbilder. Hur, när och av vem som objekt är skapade sparas som information på objekten. Kartans objekt har också höjder.

Omfattning

Olika informationstyper täcker kommunen i olika utsträckning. Höjdkurvor och fastighetsinformation täcker hela kommunens yta, medan byggnader, häckar och andra objekt prioriteras inom kommunens samhällen och detaljplanelagda områden.

Aktualitet

Kartan uppdateras fortlöpande

Leverans format

Digitalt bildformat ex. pdf, jpeg mm.


Cad-format ex. dwg, dgn


Gis-format: Mapinfo tab


Utskrift på papper i format upp till A0

Pris

För pris och beställning av baskarteutdrag kontakta Oscar Fröjdh eller Magnus Johansson.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Geografisk information

Torggatan 5
601 81 Norrköping

Oscar Fröjdh
Magnus Johansson