Beställ nybyggnadskarta

Då vi under perioden december till mars kommer ha ansträngt läge hos mätprocessen kan detta medföra längre leveranstider än det normala. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan medföra.

Har ni frågor rörande leveranstiderna ber vi er att kontakta oss via kontaktuppgifterna till höger på sidan.

 

En nybyggnadskarta är ett dokument som beskriver rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Vi har två typer av nybyggnadskartor, enkel och fullständig. När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan (tomtkarta) som ofta är baserad på en nybyggnadskarta.

Läs mer om situationsplan

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta behövs när du ansöker om bygglov för komplementbyggnad eller tillbyggnad. Ska du bygga utanför detaljplanelagt område eller utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp kan det räcka med en enkel nybyggnadskarta oavsett vilken typ av byggnad du ska bygga.

Den enkla nybyggnadskartan visar fastighetens läge i plan och läget för befintliga byggnader. Uppgifter om markhöjder, planbestämmelser och anslutningspunkter för vatten och avlopp redovisas inte.

Fullständig nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta behöver du när du ska bygga en huvudbyggnad inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Den fullständiga nybyggnadskartan visar fastighetens mått och läge i plan. Den visar läget för befintliga byggnader, markhöjder, gränser för byggrätt, planbestämmelser samt läget i plan och höjd för anslutningspunkter för vatten och avlopp. Till den fullständiga nybyggnadskartan medföljer en beskrivning med information om fastigheten, rättigheter, detaljplan, plan- och gatukostnad samt information som inte redovisas i kartan, exempelvis avtalsservitut.

Vilken typ av nybyggnadskarta behöver du?

Är du osäker på vilken karta du ska beställa kontakta bygglov på samhällsbyggnadskontoret som avgör vilket kartunderlag som krävs.

Hur lång tid tar det?

Tänk på att beställa nybyggnadskarta i god tid innan du söker bygglov. Handläggningstiden för en fullständig nybyggnadskarta är normalt cirka 4 till 6 veckor. För en enkel nybyggnadskarta är handläggningstiden cirka 1 - 2 veckor.

I samband med längre ledigheter exempelvis under sommaren och vid jul och nyår är handläggningstiden längre.

Observera att vi under juli och augusti har begränsad möjlighet att handlägga och svara på frågor om nybyggnadskartor. 


Varför tar det så lång tid?

För att skapa en nybyggnadskarta samlar vi in information från flera olika verksamheter och kontor. För att kartbilden ska vara aktuell görs inmätningar i fält och när vi har all information som krävs sammanställer vi den och skapar en ny karta för just din tomt.

Hur levereras kartan?

Nybyggnadskartorna levereras alltid i pdf- och dwg-format via e-post. En papperskarta kan levereras med post om så önskas.
För att nybyggnadskartan i pdf-format ska bli skalenlig måste den skrivas ut i angett pappersformat (A4, A3 eller A2) och med skrivarinställningen "verklig storlek" eller med en inställning som inte anpassar kartbilden.

Vad kostar det?

Kostnaden för en nybyggnadskartor varierar beroende på fastighetens storlek och regleras enligt gällande taxa.

Se mer info om olika kartunderlag och prisPDF (pdf, 320.8 kB)

Kontakta Geografisk information för exakt prisuppgift.

När får jag fakturan?

Fakturan skickas i separat brev på posten efter att kartan är levererad.

 

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

Beställningen görs via länkarna nedan. När efterfrågad information är ifylld och blanketten undertecknad kan du skanna in blanketten och skicka via e-post eller skicka den med vanlig postgång.

OBS! Skickar du in din beställning via e-post skriv fullständig eller enkel nybyggnadskarta och fastighetsbeteckningen som det gäller i ämnesraden i mejlet.

Hur får jag tag på en kopia på en befintlig nybyggnadskarta?

Efter upprättande av en nybyggnadskarta blir den en offentlig handling och kan därmed lämnas ut till en kostnad enligt gällande taxa för kopior. Kontakta oss på Geografisk information för att få en kopia.   

Kontakt