Eldning

Eldning utomhus

Det är förbjudet att elda avfall på grund av risk för olägenheter för människor och miljön.

Under vår och höst - månaderna mars, april, maj samt september, oktober, november - är det förbjudet att elda torrt ris, löv, grenar och liknande inom område med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Ur hälso- och miljösynpunkt är det alltid olämpligt att elda nyavverkade grenar, löv och gräs eftersom de avger stora mängder rök. Det är alltid den som eldar som har ansvar för att eldningen inte orsakar problem för grannarna och miljön. Inom tät bebyggelse och hus med moderna ventilationsanläggningar är det stor risk att dina grannar även störs inomhus. Kom ihåg att visa hänsyn.

Vill du själv ta hand om ditt träd­gårds­avfall kan du göra en kompost på din egen fastighet eller lämna avfallet till någon av kommunens Returpunkter.

Valborgsmässoeld är undantagen från eldningsförbud om du i förväg anmält den till polisen.

Hitta Returpunkter

Backyard burning - information om avfallseldning från miljösamverkan i Västra GötalandPDF (pdf, 8.2 MB)

Vanliga störningar

Rökutvecklingen kan minska avsevärt när du eldar på rätt sätt. Små portioner, torrt bränsle och god syretillförsel minskar röken.

Störningar uppkommer när du:

  • Eldar vid fel tidpunkt
    Anledningen till begränsningarna för när man får elda, är att många människor upplever besvär med rök. Kompostera eller lämna avfallet till en Returpunkt istället.
  • Eldar i fel vindriktning
    Elda inte när det blåser. Speciellt inte om det blåser mot någon granne.
  • Eldar avfall
    Det är förbjudet att elda avfall. Behandlat trä, gummi och plast bildar dessutom giftiga och miljöfarliga gaser när de brinner. Tänk på att virke som du vill bli av med räknas som avfall. Eldning av avfall klassas som miljöbrott och åtalsanmäls.

Är du störd av rök i din bostad - lämna klagomål

Eldning inomhus

Tänk på att det oftast krävs bygglov eller anmälan för eldstad. Även sotaren ska godkänna installationen.

Får din granne olägenheter av din eldning kan byggnads- och miljöskyddsnämnden i värsta fall besluta om eldningsförbud, oavsett om pannor och installationer har bygglov.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har tagit fram Riktlinjer för småskalig vedeldning.

Riktlinjer för småskalig vedeldningPDF (pdf, 94.1 kB)

Läs om regler för sotning på Räddningstjänsten webbsida

Kontakta sotare

Pannor

Alla pannor som eldas med ved ska ha ackumulatortank. Alla pannor som installeras ska dessutom vara miljögodkända.

Kaminer och kakelugnar

Kaminer och kakelugnar som installeras ska vara miljögodkända.

Installation av äldre kakelugnar och kaminer kan i vissa fall tillåtas. Kontakta samhällsbyggnadskontoret, avdelningen miljö- och hälsa först.

Vanliga störningar

De flesta klagomål på eldning kommer från grannar som upplever röken som störande. Hur mycket rök som bildas beror oftast på hur och vad man eldar. Eldar man på rätt sätt med torr, finkluven ved och med god syretillförsel är problemen oftast små. Med ackumulatortank kopplad till pannan behöver man inte elda lika ofta och störningarna blir mindre.

Så här handlägger vi klagomål på inomhusmiljön i bostaden

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.