Fyrverkerier

Har du tänkt skjuta raketer vid nyårsfirandet? Mellan klockan 18.00-03.00 på nyårsafton är det tillåtet att använda fyrverkerier utanför centrala Norrköping.

Innanför promenaderna och Kungsgatan, och vid sjukhus och vårdhem krävs tillstånd från polisen för att använda fyrverkerier.

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Man ansöker om tillstånd hos Räddningstjänsten i östra Götaland. Mer information och ansökningsblanketten finns på deras hemsida.

Kravet gäller för alla raketer, oavsett när de är köpta. De fyrverkerier som inte kräver tillstånd finns hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i föreskriften MSBFS 2019:1.  


Reglerna om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor finns i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, §20. Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.

 • Det är förbjudet att - inom det område i centrala Norrköping som begränsas av Norra Promenaden, Östra Promenaden, Södra Promenaden och Kungsgatan - utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor.
 • Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan kl 18.00-03.00.
 • Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor vid sjukhus, vårdhem och äldreboenden.
 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom Sörsjöns fritidsområde.

Tips till dig som använder fyrverkerier

 • Respektera att många tycker att det är mycket obehagligt med fyrverkeri. Även husdjur far illa av allt smällande.
 • Vuxna ansvarar för att det sker på ett säkert sätt. Låt inte barn och ungdomar hantera fyrverkerier.
 • Den som köper, innehar och använder fyrverkerier måste vara 18 år
 • Ska du skicka upp svävande lyktor måste du kontakta flygplatsen om du är inom en mils radie från flygplatsen. Likaså om lyktorna når högre än 400 meter. Är lyktan en meter hög eller mer, måste du ha tillstånd från Transportstyrelsen. Tillstånd krävs även om du ska släppa ut fler än 50 svävande lyktor på en gång.
 • Tänk på att alkohol och fyrverkeri aldrig är en lyckad kombination
 • Köp bara av försäljare som har tillstånd att sälja
 • Följ säkerhetsföreskrifter
 • Langa inte till barn och unga
 • Nödraketer får inte användas som fyrverkerier, det är både olagligt och högst olämpligt
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping