Informationsskrifter

Kontoret tar fram information med tips, råd och anvisningar i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor. Ibland sker det tillsammans med andra kommuner eller inom MÖTA som är ett miljösamarbete i Östergötlands län.

Avlopp

Planera för avloppPDF (pdf, 356.4 kB)

Små enskilda avlopp - vad kostar det?PDF (pdf, 329.1 kB)

Skötsel av avloppsanordningarPDF (pdf, 258 kB)

Information om torra toaletter - DasspappretPDF (pdf, 186.9 kB)

Förslag till kontrollplan för utförande av enskilda avloppsanordningarPDF (pdf, 109.4 kB)

EntreprenörslistanPDF (pdf, 101.2 kB)

Hälsoskydd

Egenkontroll

Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan - FolkhälsomyndighetenPDF (pdf, 1.5 MB)

Smittskydd

Broschyr om legionella - framtagen inom MÖTAPDF (pdf, 47.4 kB)

Småskalig eldning

Elda rätt - skrift från NaturvårdsverketPDF (pdf, 866.2 kB)

Miljöskydd

Avfall

Information om att använda avfall för anläggningsändamålPDF (pdf, 29.5 kB)

Certifierade bergvärmeborrare

Krav på certifiering för brunnsborrare av bergvärmePDF (pdf, 465.4 kB)

Cisterner

Cistern inomhus - MÖTAPDF (pdf, 255.7 kB)

Cistern ovan mark utomhus - MÖTAPDF (pdf, 238.7 kB)

Cistern i mark - MÖTAPDF (pdf, 369.7 kB)

Brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde - MÖTAPDF (pdf, 326.6 kB)

Information om att ta cistern ur brukPDF (pdf, 159.5 kB)

Dagvatten

Riktlinjer för dagvattenhantering i Norrköpings kommunPDF (pdf, 7.3 MB)

Driftsstörning

Rutin för rapportering av driftstörning eller incident

Egenkontroll

Egenkontroll: miljöbalkens krav - MÖTAPDF (pdf, 839.4 kB)

Fordon

Miljöregler för dig som driver mindre fordonsverkstad eller fordonstvättPDF (pdf, 1024 kB)

Förorenade områden

Information om miljöteknisk undersökningPDF (pdf, 272.2 kB)

Jordbruk

Anmälan krävs för mottagande av gödselmedelPDF (pdf, 26.2 kB)

Information till lantbruk om vanliga brister vid tillsynPDF (pdf, 222 kB)

Information om mottagande av slamPDF (pdf, 41.9 kB)

Information inom Möta - Stallgödsel i stuka på fältPDF (pdf, 42 kB)

Information - Nedgrävning av hästPDF (pdf, 28.9 kB)

Kemikalier

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sättPDF (pdf, 1 MB)

Köldmedia

Information om rapportering av köldmediaPDF (pdf, 216.4 kB)

Oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare - MÖTAPDF (pdf, 299.3 kB)

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.