Lagar, regler och avgifter

Lagar och regler

Livsmedelslagen och miljöbalken reglerar vad och hur man ska göra för att minska risker för människors hälsa och miljön. De statliga verken ger ut föreskrifter och allmänna råd till hjälp för hur lagarna ska tolkas. Dessutom finns det lokala författningar för kommunen som också ska följas. Några hittar du i länkarna nedan.

Lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 173.5 kB)

Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplanPDF (pdf, 1.6 MB)

Tillsynsavgift

Vi tar ut avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Taxan är utformad så att den ska täcka myndighetens nedlagda tid för den totala hanteringen av ärendet eller verksamheten. Den tid som räknas in i avgiften är bakgrundsarbete, inläsning av ärendet, resor, inspektioner, kontroller, skrivelser eller beslut samt efterarbete och registerhållning.

Vi tar en timavgift för vissa typer av tillsyn. Timavgiften är indexreglerad och ändras varje år.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdetPDF (pdf, 1005.4 kB)

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdetPDF (pdf, 741.6 kB)

Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt spellagenPDF (pdf, 1.6 MB)

Betalar du rätt tillsynsavgift för din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan.

Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller kontakta oss via formuläret.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.