Informationsskrifter

Kontoret tar fram information med tips, råd och anvisningar i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor. Ibland sker det tillsammans med andra kommuner eller inom MÖTA som är ett miljösamarbete i Östergötlands län.

Avlopp

Planera för avlopp Pdf, 356.4 kB.

Små enskilda avlopp - vad kostar det? Pdf, 329.1 kB.

Skötsel av avloppsanordningar Pdf, 258 kB.

Förslag till kontrollplan för utförande av enskilda avloppsanordningar Pdf, 109.4 kB.

Hälsoskydd

Småskalig eldning

Elda rätt - skrift från Naturvårdsverket Pdf, 866.2 kB.

Miljöskydd

Avfall

Information om att använda avfall för anläggningsändamål Pdf, 29.5 kB.

Farligt avfall från verksamheter Pdf, 196.6 kB.

Cisterner

Cisterner ovan och i mark inom vattenskyddsområde Pdf, 570.7 kB.

Cisterner ovan och i mark utanför vattenskyddsomårde Pdf, 564.3 kB.

Dagvatten

Riktlinjer för dagvattenhantering i Norrköpings kommun Pdf, 7.3 MB.

Driftsstörning

Rutin för rapportering av driftstörning eller incident

Egenkontroll

Egenkontroll: miljöbalkens krav - MÖTA Pdf, 839.4 kB.

Fordon

Miljöregler för dig som driver mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt Pdf, 1024 kB.

Förorenade områden

Information om miljöteknisk undersökning Pdf, 272.2 kB.

Jordbruk

Information till lantbruk om vanliga brister vid tillsyn Pdf, 794.7 kB.

Information om mottagande av slam Pdf, 41.9 kB.

Information inom Möta - Stallgödsel i stuka på fält Pdf, 42 kB.

Information - Nedgrävning av häst Pdf, 28.9 kB.

Kemikalier

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Pdf, 311.5 kB.

Oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare - MÖTA Pdf, 299.3 kB.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.