Spårbyte Nygatan

Kartbild över projektets etapper

Kartbild som visar projektets etapper av spårarbetet. Klicka på bilden för att se den i större storlek.


Spårvagnsspåren på Nygatan är slitna och kommer att bytas mellan Hörngatan och Ebersteinska gymnasiet. Planen är att stänga av ett kvarter i taget.

Under vecka 31 går projektet in i etapp 3 röd, sträckan mellan Butgatan och Dalsgatan. Och asfalteringsarbeten kommer att påbörjas under vecka 32, på etapp 1 rosa, från Ebersteinska gymnasiet/Humpgatan och fram till Kungsgatan.

Efter att de befintliga spåren har grävts bort kommer Nodra att byta sina VA-ledningar och sedan läggs en betongkonstruktion med det nya spåret i. Det här sättet att bygga på ger spåren betydligt bättre livslängd.

Inom projektet samarbetar samhällsbyggnadskontoret, Nodra och övriga ledningsägare så som Eon, Skanova och Tele2. Projektet kommer underlätta framtida drift av vatten och avlopp, fjärrvärme och elmatning i staden.


Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt under projektets gång.

Planerad byggstart: vår 2021
Planerat färdigställande: vinter 2021. Tidplan syns nedan i bild.

Kontakt: Gustav Flodén, enhetschef för spår och el. Telefon: 011-15 39 04.
Projektledare Fredrik Melefors, Pontarius. Telefon 0708-44 05 46
e-post: fredrik.melefors@pontarius.com.

Kartbild med färgade markeringar som visar etapp ett och etapp två av spårbytet på Nygatan

Bilden visar den första och andra etappen av spårbytet. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Bild med olika färgmarkeringar som visar etapp tre och fyra av spårbytet. 

Bilden visar den tredje och fjärde etappen av spårbytet. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Frågor och svar
 1. När kommer ni förbi min fastighet?
  Vi uppdaterar den här webbsidan med aktuellt läge för byggnation cirka en gång i månaden och då kan du se vilken etapp vi är på just då.

 2. Kommer jag kunna nå min fastighet?
  När arbeten sker inom färgad etapp kommer ni ej kunna angöra er fastighet med bil.

Kommer ni ersätta parkeringsplatser som tas bort på Nygatan?
Kommunen har idag inga planer på att ändra på befintliga platser utan hänvisar till närliggande gator för parkering.

I första etappen mellan Kungsgatan och S:t Persgatan hänvisar vi till Korsgatan, Humpgatan, p-platserna på Södra promenaden vid engelska radhusen, Källvindsgatan samt fri nattparkering klockan 17.00-07.00 och 00.00-24.00 lördagar och söndagar på Ebersteinska gymnasiet och Källvindskolan, Komvux.

Kommer det påverka framkomligheten på närliggande gator?
Ja, då korsningar måste stängas av vid spårbyte kommer framkomligheten över Nygatan påverkas och dom korsningar som är öppna kommer få ett ökat trafikflöde.

 1. Kommer mat kunna levereras till skola/äldreboende längs sträckan?
  Ja. Vi har avstämningar med kommunens bostadsbolag och mat kommer att levereras till skola och äldreboende under byggtiden.

Hur säkerställer ni att ni inte ”förstör gamla staden”?
Vi arbetar tillsammans med Länsstyrelsen och har schaktövervakning på projektet.

 1. Kommer vattnet till min fastighet stängas av, hur länge?
  Om vattnet tillfälligt behöver stängas av kommer Nodra att informera om detta ett par dagar innan genom att sätta upp lappar i trappuppgångar, skicka SMS, samt notis till de som har laddat ner Nodras app. Företag, skola och vårdhem blir alltid direkt kontaktade av Nodra. Om vattnet planeras att vara avstängt under många timmar kommer  Nodra försöka erbjuda berörda hushåll att få vatten antingen via en öppnad brandpost eller vattentankar.


Hur kommer sophanteringen skötas?
Nodra har haft kontakt ​med samtliga berörda fastighetsägare. Kontakta din fastighetsägare för mer information om och hur du som boende eventuellt drabbas.


 1. Kommer räddningstjänsten kunna komma fram som vanligt?
  Vi stämmer av med räddningstjänsten inför och under hela byggtiden och de kommer kunna komma fram under hela arbetets gång.

 2. Ni skriver att detta är ett samarbete med ledningsägarna?
  För att minimera onödiga stopp i framtiden för spårvägen så kommer framförallt elkraftledningar att bytas ut som ligger i vägen för spårvägen då dessa är gamla och tål inte att röras. Detta sker i samråd med Eon.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping