Huvudgata, lokalgata och park i Björkalund

Kartbild över Bjrökalund med etapper och tidplan

Kartbild över de olika etapperna i Björkalund. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Huvudgata samt lokalgator och park ska byggas i Björkalund.  

Projektet samordnas med utbyggnad av fördröjningsdammar, omläggning och byggnation av nya diken samt VA-ledningar från befintlig anslutningspunkt till de nya tomterna enligt Nodras riktlinjer.

Planerad publicering i e-avrop: hösten 2019

Vinnande entreprenör: SM Entreprenad

Planerad byggstart: februari 2020

Slutbesiktning Juni 2021

Planerad färdigställande etapp 1AD, gator och belysning: sommar 2021

Planerad färdigställande park: belysning klart sommaren 2021, parken klar sommaren 2022

Kontakt: Projektledare, Fredrik Melefors, Pontarius. Telefon: 0708-44 05 46
Projektsamordnare, Jan Holmberg Norrköpings kommun. Telefon: 011-15 28 35.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje