Kardonbanan

Den 1 februari 2021 öppnade Kardonbanan för trafik. Den nya godsjärnvägen som förbinder Södra stambanan med Norrköpings hamn är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken.

Tack vare den nya elektrifierade järnvägen, det utbyggda vägnätet på Malmölandet och hamnen som växer stärker Norrköping sin position som en av landets främsta logistikstäder.

I anslutning till Kardonbanan planeras även en ny godsbangård. Tack vare att godshanteringen kan flytta från centrala Norrköping skapas plats för Ostlänkens nya järnvägsspår och stadsutveckling.

Arbeten pågår

Fortfarande pågår arbeten kopplade till Kardonbanan på Händelö. Kardonbanan har två spåranslutningar till Norrköpings hamn. Den norra anslutningen är klar och under våren har byggnation av den södra anslutningen genomförts. Det har även gjorts justeringar på Norrköpings kommuns befintliga industrispår på Händelö för att godstågen ska kunna ta sig fram på ett säkrare och mer effektivt sätt. Under våren har även Oceangatan byggts om där industrispåren korsar gatan. Under hösten 2021 kvarstår arbeten med vägskydden och signalanläggningen.

En karta över hur Kardonbanan kommer dras.

Kartbild över hur Kardonbanans dragning. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Mer information

Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun. 

Byggstart: hösten 2017

Planerat färdigställande: hösten 2021

Kontakt: Projektledare Björn Magnusson WSP. Telefon 070-552 15 71,
e-post: bjorn.magnusson@wsp.com. Projektsamordnare Jan Holmberg. Telefon: 011- 15 28 35, e-post: jan1.holmberg@norrkoping.se.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping