Kullerstads villasamhälle, Skärblacka

Strax intill Kullerstad villasamhälle planeras 15 nya villatomter samt parhus- radhus- eller kedjehus.

Norrköpings kommun ska bredda Hagnerydsvägen och bygga en ny lokalgata. Det blir också en ny gång- och cykelväg som ansluter från det nya området till Brantvägen. För dagvattenhanteringen byggs även en damm.

Tomterna säljs via mäklare när vägen är klar under 2023.

Marktilldelning av tomt för parhus, radhus eller kedjehus planeras hösten 2022. Läs mer om marktilldelningen här.

Planerad publicering i e-avrop: våren 2022

Planerad byggstart: augusti 2022

Planerat färdigställande: våren 2023

Kontakt: Projektledare Maria Olsson, telefon 011-15 34 72, e-post maria.olsson@norrkoping.se

Illustration för nya tomter.

Illustration som visar ny väg omgiven av villatomter. Bilden kan skilja sig från hur det kommer att bli i verkligenheten.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping