Ljuraparken

Illustration som visar Ljuraparken och de olika delar som ingår i parken. 

Illustration som visar Ljuraparken och de olika delar som ingår i parken. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Projektets syfte är att utveckla en befintlig stadsdelspark med fokus på trygghet, klimatanpassning, jämlikhet och hälsa. Då parken identifierats som otrygg behöver projektet jobba med flera aspekter som kompletterar varandra.

Projektet syftar till att förbättra tryggheten i Ljuraparken genom att höja kvalitén och skapa fler funktioner för parkbesökare i olika åldrar.

Klimatanpassningen i parken handlar bland annat om att leda regn och smältvatten, inte bara från parken utan också de omgivande bostadskvarteren och vägarna genom parken, till en översvämningsyta. Detta minskar risken för översvämning på andra ställen vid exempelvis extremregn.

Detta ska göras i Ljuraparken

  • Lekmiljön skall rustas upp och tillgänglighetsanpassas.
  • Befintlig och ny grönstruktur skall utvecklas och utformas så att driften får hållbara förutsättningar att ta hand om parken över tid.
  • Vissa ytor modelleras om i parken, för att vid extrema regn kunna fördröja vatten från Hyresbostäders kvarter.
  • Vid boulebanorna kommer det att bli nya sittplatser, väderskydd och planteringar med prydnadsväxter. För att göra parken vackrare under en längre säsong planteras lökar, blommor, buskar och träd som ska locka till sig insekter och stärka den biologiska mångfalden.
  • I lekmiljön i parken kommer det byggas ett nytt tillgängligt lekhus, en sandlåda med sandbakbord och en karusell. Det kommer också att finnas en tillgänglig kompisgunga, en linbana, ett klätternät och en käpphäst-bana med käpphäst-stall.
  • De befintliga fotbollsmålen blir kvar och för de som vill träna byggs ett utegym.
  • Muren och träbryggan vid den gamla dammen kommer också renoveras och belysningen i parken ska förbättras så det känns tryggare att vistas där på kvällen.

Första spadtaget

Det första spadtaget för att påbörja arbetet, förnya och utveckla Ljuraparken togs i vecka 18 år 2023.

Läs nyheten om det första spadtaget i Ljuraparken här.

Planerat färdigställande: vår/sommar 2024
Projektsamordnare: Jessica Posada, telefon 011-15 54 80, e-post: jessica.posada@norrkoping.se
Projektledare: Fanny Nordahl, infra/Sweco. E-post: fanny.nordahl@sweco.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping