Ny gång- och cykelväg - Hanholmsvägen

Flygfoto på Hanholmsvägen

Norrköpings kommun kommer att bygga en gång- och cykelväg från Bravikenvägen, på den norra sidan om Hanholmsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen byggs för att förbättra trafiksäkerheten till arbetsplatser och andra målpunkter. Gång- och cykelvägen passerar ett industrispår och ett flertal anslutande vägar på hela sträckan, omfattande cirka 1200 meter.

Trafiken kan påverkas under byggnationen med begränsningar i framkomligheten.

Kartbild som visar etappingelningen när en ny gång- och cykelväg anläggs längs med den norra sidan av Hanholmsvägen.

Projektet är uppdelat i tre etapper.

Etapp 1. Är uppbyggd asfaltering.

Etapp 2. Arbeten pågår inom etappen.

Etapp 3. Etappen planeras med uppstart under vecka 13. Nodra genomför även ledningsarbeten i etappen.

Läs mer om Nodras arbeten på deras webb.

 

Planerad byggstart: vintern 2021

Planerat färdigställande: sommaren 2022

Kontakt: Projektledare, Erik Rosander, Sweco. Telefon: 0708-926854, e-post: erik.rosander@sweco.se.

Projektsamordnare, Kim Lindberg. Telefon: 011-15 21 73, e-post: kim.lindberg@norrkoping.se.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping