Reparera del av Knäppingsborgsgatan

Norrköpings kommun reparerar sättningspåverkade ytor på del av Knäppingborgsgatan och anslutande Generalsgatan.

Under 2024 ska Norrköpings kommun reparera sättningspåverkade ytor på del av Knäppingborgsgatan, som ansluter till Generalsgatan.

Kartbild med markering som visar var arbete ska ske på Knäppingsborgsgatan, i korsning med Garvaregatan

Kartbild som visar var i korsningen Knäppingborgsgatan Generalsgatan, arbete ska ske. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

 

Projektsidan kommer att uppdateras under projektets gång.

Planerad publicering i e-avrop: våren 2024
Planerad byggstart: 2024
Planerat färdigställande: 2024
Kontakt: Projektledare Anneli Bellinger, e-post: anneli.bellinger@norrkoping.se, telefon: 011-15 28 63.