Returpunkt på Syltenområdet

Nodra och kommunen planerar tillsammans för en ny returpunkt i Norrköping. Den nya returpunkten är tänkt att placeras i Syltenområdet vid Lindövägen och ska ersätta den befintliga returpunkten på Stohagsgatan.

Karta som visar var den nya returpunkten ska byggas


Kommunen ska förbättra vägarna till den nya returpunkten och bygga ny gång- och cykelväg.

Infarten till den nya returpunkten är tänkt att ske från Lindövägen via den befintliga lokalgatan. Infarten från Lindövägen är tänkt att användas för besökare, det vill säga i huvudsak för personbilar och gående och cyklister.

Lastbilar som kommer för att lämna eller hämta avfall är planeras att åka in från Sjötullsgatan via en överfart över Ljura bäck.

Köbildning ska hanteras inom området för den nya returpunkten.

Här kan du läs mer om hur trafiken planeras vid den nya returpunkten. Pdf, 773.8 kB. (Pdf, 773.8 kB)

Kartbild som visar att infarten till nya returpunkten sker från Lindövägen för kunder och från Sjötullsgatan för lastbilar.


Kommunen planerar nu för att rusta upp den befintliga lokalgatan från Lindövägen så att den ska bli säkrare för alla trafikanter med en separat gång- och cykelväg.

Hundrastgården på fastigheten Island kommer i samband med byggnationen att tas bort eller flyttas.

Planerad publicering i e-avrop: vintern 2021, upphandlingen är överprövad.
Planerad byggstart:
Planerat färdigställande:
Kontakt: Projektsamordnare Jan Holmberg, Telefon: 011-15 28 35
e-post: jan1.holmberg@norrkoping.se

Michael Botvidsson, extern projektledare från Pontarius
Telefon: 076-63 10 00 E-post: michael.botvidsson@pontarius.com. 

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping