Inre hamnen, Saltängen

Program inför detaljplan för fastigheten Skeppsdockan 1 med närområde inom Saltängen i Norrköping

Kommunfullmäktige godkände programmet den 25 augusti 2014, § 159.

Syftet med programmet var att förbereda planläggning och genomförande av nya innerstadskvarter i centralt attraktivt läge vid Motala ström och Norra Promenaden i Norrköping.

Gällande handlingar

Program Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB)
Behovsbedömning Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)
Samrådsredogörelse Pdf, 680.3 kB. (Pdf, 680.3 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.