Södra Butängen och Johannisborg

Planprogram för södra Butängen och Johannisborg med närområde i Norrköping

Syftet med planprogrammet är att ge en helhetsbild över hur Butängen ska utvecklas till en levande och hållbar stadsdel väl integrerad med övriga staden samt Norrköpings centralstation. Planprogrammet kommer att fastställa en struktur för hur den nya stadsdelen som växer fram i Butängen och stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planprogrammet belyser även kopplingarna mot den nya stadsdelen Inre hamnen och staden i övrigt.

Planprogrammet kommer att resultera i flera detaljplaner.

Det finns mer att läsa på next.norrkoping.se om Butängen och nytt resecentrum.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planprogrammet den 12 oktober 2016.

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) beslutade den 23 oktober 2018 att utöka planprogrammet med del av fastigheterna Sliparen 2 och 3, fastigheten Butängen 1:4 och del av Butängen 1:1.

Samhällsplaneringsnämnden har beslutat den 14 maj 2019 att justera programområdets gräns på flera ställen enligt förslag.

Samråd

17 maj - 15 augusti 2019 är programmet på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på programmet.

Samrådsmöte i form av aktivitetsdag med guidningar och utställningar med mera kommer att ske lördagen den 25 maj 2019, drop in mellan klockan 11.00-16.00, i porttornet vid Johannisborgs slottsruin, Norra Promenaden 82, Norrköping.

Samt

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske onsdagen den 29 maj 2019, drop in mellan klockan 11.00-14.00, vid Leons gatukök, Kronängsgatan 16, Norrköping.

Lämna in synpunkter senast den 15 augusti 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
ProgramkartaPDF (pdf, 61.8 MB)
ProgramPDF (pdf, 16.5 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 8.3 MB)
HållbarhetsprogramPDF (pdf, 2.4 MB)

Temakartor

GrönstrukturPDF (pdf, 6.6 MB)
KollektivtrafikPDF (pdf, 6.6 MB)
GCnätPDF (pdf, 6.6 MB)
GatunätPDF (pdf, 6.6 MB)

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Julia Stenström, projektledare:
011-15 13 41

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Näringslivsutvecklare: (angående ometablerings- och näringslivsfrågor)
Sofia Svensk, 011-15 30 50

Administratörer:
011-011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se