Detaljplaner

En detaljplan reglererar användningen av mark- och vattenområden inom kommunen. Det är samhällsplaneringsnämnden som har ansvaret för stadsbyggnadsfrågor, såsom detaljplanering. Samhällsbyggnadskontoret bistår samhällsplaneringsnämnden med förberedelser inför bland annat beslut om planbesked och antagande av en detaljplan.

Sök bland detaljplaner:

Utställning/Granskning

Sökningen resulterade inte i några träffar.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Magnus Gullstrand
Tillförordnad gruppledare
Ann-Charlotte Everskog
Administratör
Anita Norr-Ericson
Administratör