Detaljplaner

En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur höga husen får vara och vilken typ av verksamhet det får finnas i byggnaden.

Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun ansvarar för att ta fram nya detaljplaner på uppdrag av samhällsplaneringsnämnden. När en ny detaljplan ska tas fram får allmänheten vara med och lämna synpunkter.

Läs mer om hur det går till att ta fram en ny detaljplan

Sök bland nya detaljplaner

Hitta nya detaljplaner via Norrköpings karta

Här hittar du nya detaljplaner som kommunen arbetar med:

Planbesked

Samråd

Granskning

Sökningen resulterade inte i några träffar.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Johan Nordström
Gruppledare
Johanna Bergkvist
Gruppledare
Magnus Gullstrand
Gruppledare
Ann-Charlotte Everskog Shehu
Administratör
Anita Norr-Ericson
Administratör