Detaljplaner

Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslag på vad och var man får bygga, och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var man vill bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

Programmet bryts sedan ned i en eller flera detaljplaner. Detaljplanen beskriver mer detaljerat hur det ska se ut. För att få bygglov måste det som ska byggas stämma överens med detaljplanen. Läs mer om detaljplaner här.

Sök bland detaljplaner:

Antagande

Laga kraft

Sökningen resulterade inte i några träffar.

Kontakt