Bossgård 17:1, Östra Husby

Detaljplan för fastigheten Bossgård 17:1 inom Östra Husby i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsrättslägenheter i radhusform och eventuellt hyresrätter.

Planbesked

Den 15 januari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2020.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Tomas Nyström
planarkitekt
011-15 13 23

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.