Taktpinnen 4, Klockaretorpet

Detaljplan för fastigheten Taktpinnen 4 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig byggnad med cirka 1000 kvadratmeter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.

Planbesked

Den 15 januari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.