Markrening

Spår av Norrköpings historia som industristad gömmer sig i marken. Det som gjordes igår måste tas om hand idag. Här kan du läsa om områden där marken renas just nu.

Inre hamnen

När Norrköping växer har många förorenade områden blivit attraktiva. Inre hamnen är ett sådant område. Här har närheten till vatten har varit viktig för områdets industrier. När industrierna lämnade området blev den förorenade marken kvar. Innan Inre hamnen kan byggas måste marken saneras. Det gör man med en ny teknik som renar marken på djupet.

När Norrköping växer har många förorenade områden blivit attraktiva. Inre hamnen är ett sådant område. Här har närheten till vatten har varit viktig för områdets industrier. När industrierna lämnade området lämnade de också förorenad mark efter sig. Innan Inre hamnen kan byggas måste marken saneras. Det gör man med en ny teknik som renar marken på djupet.

I Inre hamnen har olika industrier haft sin verksamhet under många år. Verksamheterna har förorenat jorden och grundvatten. Vi har funnit höga halter i närheten av det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.

Saneringsarbetet har pågått sedan hösten 2017. Först ut var Kolkajen och nu rengörs det gamla gasverksområdet, söder om Saltängsgatan.

För att komma åt de djupaste föroreningarna ska en ny teknik användas, så kallad termisk rening. Det innebär att marken hettas upp, via borrade hål, till över 100 grader. Då kokas föroreningarna till gas som sedan kan sugas upp och renas.

 

Dåtid och framtid

1851 anlades Norrköpings gasverk i hamnen. Som andra stad i Sverige fick Norrköping gasbelysning som lyste upp gator och torg. Gasen användes också bland annat i motorer, spisar och värmepannor.

På området stod ugnar för framställning av stadsgas genom avgasning av stenkol. Gasen lagrades i en så kallad gasklocka med en djup stensatt brunn under sig. Den lilla gasklockan i Inre hamnen var sju meter djup. Tillverkningen av gas upphörde 1960, medan gastillverkningen från gasnafta fortsatte ända fram till 1988. Då revs gasverket, och kvar fanns ett förorenat område av tjära, bensen och metaller.

I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser, badplatser, småbåtshamn och nya kanaler.

Följ utvecklingen av Inre hamnen här