Smedby

Smedbys gamla idrottsplats ska nu förvandlas till ett modernt bostadsområde. Totalt planeras för cirka 35 bostäder i form av radhus, parhus och villor samt 150 bostäder i flerfamiljshus. Smedby ligger på bekvämt cykelavstånd från centrala Norrköping och här finns lokal service i form av skola, förskola och affär.

På Smedby IP kommer det byggas bostäder av olika slag, samt en park och en förskola. Den norra delen kommer att bestå av lägre och tätare radhus, parhus och friliggande hus. Den södra delen kommer att bebyggas av flerbostadshus och förskola.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping