Ljura bäck


Känner du till Ljura Bäck? Vissa kallar det Norrköpings hemligaste bäck och det är kanske inte så konstigt eftersom bäcken till stor del är osynlig och svår att nå. Det vill vi ändra på! 

Tidigare porlade Ljura bäck genom Norrköpings södra delar men under 1960-talet grävdes delar av bäcken ner i tunnlar under marken, så kallade kulvertar.
Bäcken är drygt 1 mil lång. Den startar i Ensjön och rinner ut i Motala Ström men cirka 3 kilometer är kulverterad mellan Åselstadsvägen och Söderleden. Där fick delar av bäcken flytta ner under mark för att ge plats åt gator, hus och parkeringar som byggdes i rasande fart under 1960-talet. 

Härlig grönskande parkmiljö med promenadstråk. Liten bäckfåra syns.

Ny park med fina promenadstråk i Hageby.

Visionsbild för hur Ljura bäck kommmer att se ut i framtiden. En man leker med barn vid grönskande bäck. En person cyklar på nybyggd cykelbana.

Framtida gång- och cykelväg vid Brånnestad.

Fyra nya parker

Vi tycker att Ljura bäck är en fantastisk tillgång för vår stad och vi vill ta fram den porlande bäcken till ytan igen. Genom att på vissa sträckor återställa bäcken och öppna upp 1,5 kilometer som legat under mark vill vi skapa nya natur- och friluftsområden i vår stad.

Vi planerar att bygga fyra parker längs bäcken för att göra det lättare att nå vattnet. Vårt mål är att parkerna ska vara en plats för alla – en plats att promenera, fika, vila, leka eller doppa fötterna. Vi inspireras av ombyggnationen av Strömparken och hur parken sedan dess blivit som ett vardagsrum för Norrköpingsborna.

 

Ny gång- och cykelväg

Vi planerar också att skapa en ny gång- och cykelväg längs med bäcken från Ensjön till Lindö. Vägen kommer att ha en tunnel vid Hageby och längs vägen kommer det att finnas fin växtlighet. Genom att skapa en bättre och vackrare väg kan fler lockas att ta sig ut i naturen och använda gång- och cykelvägarna.

 

Klimatanpassning

I dagsläget kan inte Ljura bäck hantera regn och snösmältning särskilt bra. Bäcken svämmar därför ofta över.  Vi vill klimatanpassa bäcken så att den kan hantera större mängder regn och smältvatten i framtiden. Men det räcker inte bara att planera för vanliga mängder, vi måste också förbereda oss på att hantera mer extrema mängder regn- och smältvatten. Så som bäcken fungerar idag skulle flera områden i de södra stadsdelarna översvämmas vid mer extrema vattenmängder.

En illustration över en framtida gång- och cykelväg. Människor som promenarar, grönska, blommor och en bäckfåra.

Grönska och vatten i Ringdansen.

Tidplan

Det här är ett stort projekt som kommer att hålla på länge. Arbetet kommer att ske stegvis i etapper. Vi räknar att det kommer att ta mellan 10-20 år innan allt är klart.

Planen är än så länge ett förslag från samhällsbyggnads-
kontoret. Det är Norrköpings politiker som kommer att besluta om planerna blir verklighet.

 

Budget

Eftersom vi är i ett tidigt planeringsskede finns det ingen exakt budget. Vi har räknat ut att kostnaden kommer att hamna mellan 200-300 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar men tanken är att vi genom att bygga om skyddar vår stad mot översvämningar i framtiden.  Översvämningar kostar samhället mycket pengar och ställer även till många problem. År 2011 hade vi ett regnoväder som kostade Norrköpings kommuns vattenbolag (Nodra) nästan 60 miljoner kronor.  Att inte klimatsäkra Ljura bäck kostar också pengar.

 

Din chans att påverka!

Vi är i ett tidigt stadie i denna process. Med denna webbsida vill vi ge en kortfattad information om planerna i ett tidigt skede. Vi kommer att planera omvandlingen i ett nära samarbete med boende och företag i området då de känner till området allra bäst. Alla är dock självklart välkomna att komma in med synpunkter och idéer oavsett var de bor. Vi kommer att bjuda in till informationsmöte och dialog framöver.  

 

Mer information

På den här sidan hittar du relevant information om projektet. I högermarginalen kan du ladda ner rapporter och underlag som ligger till grund för vårt arbete..

Om du är intresserad av stadsplanering i Norrköping kan vi tipsa om att prenumerera på vårt nyhetsbrev om stadsutveckling. Du anmäler dig på www.norrkoping.se/nextnyheter.

Du kan också följa vårt Instagramkonto @nextnorrkoping där vi lägger upp information om spännande projekt i vår kommun.

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om projektet så tveka inte att höra av dig till oss! Fyll i uppgifterna så återkommer vi så fort vi kan.

 

Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Här anger du hur vi kan kontakta dig.
Dina kontaktuppgifter
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping

Relaterat