Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Sandtorp blir länken mellan Kneippen och Klockaretorpet, fylld med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och gröna områden. Här finns redan idag spårvagn och bussar, och det korta avståndet till centrum gör att det går snabbt att ta sig in till stan på cykeln.

När projektet är avslutat är Sandtorp en livfull stadsdel med närmare 1000 bostäder av olika karaktär.

Illustration som visar ett färdigt Sandtorp.

Illustrationskartan visar ett utbyggt Sandtorp. De gula byggnaderna är nya bostäder och de blåa är kommersiella byggnader som affärer och annan service. Klicka på bilden för att se den i större format.

 

 

Sandtorp utvecklas i etapper
Etapp 1

I den första etappen har 308 lägenheter och två villor byggts. De sista bostäderna var inflyttningsklara våren 2017. Lidl bygger en butik vid Ica längs Folkborgsvägen.

Etapp 2

I den andra etappen har en förskola byggts och gatorna är utbyggda. Obos började under 2018 att bygga radhus på Anna Särströms gata. Sveavikenbostad började bygga flerfamiljshus mellan Hjalmar Brantings gata och Karin Svanströms gata. De blir färdiga under 2019. Totalt blir det omkring 370 bostäder i form av lägenheter och radhus, både hyresrätter och bostadsrätter. Just nu sker också planering av en ny park, med lekinslag.

Etapp 3

Detaljplanen vann laga kraft 2019-01-10. Detaljplanen innehåller bland annat omkring 540 bostäder, torg, park och en ny dragning av spårvagnslinjen i området. Projektering av gator och spåromläggning påbörjas hösten 2019.

Kartbild över etappindelningen av Sandtorps utveckling.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Hållbarhet i fokus

I utvecklingen av Sandtorp ligger på hållbarhet, med fokus på tre huvudområden:

  • Gröna områden där både människor, växer och djur trivs. Gröna områden ska också göra området motståndskraftigt mot till exempel klimatförändringar.
  • Sociala aspekter. Planeringsarbetet skulle utgå från barnens perspektiv och med fokus på att binda ihop området för att skapa en trygg miljö. En viktig del av den sociala aspekten är att involvera allmänheten, kommande boende, verksamma i området och andra i planeringsprocessen.
  • Krav på byggnader. Kommunen kommer ställa höga krav på byggnaders utformning och försörjning så att området ligger i framkant när det gäller nya byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.
Illustrationer och bilder
Illustration över stadslivet i Sandtorp, en person går över övergångsstället, en spårvagn åker förbi i bakgrunden.

Vy från Hjalmar Brantings gata mot nordost. Klicka på bilden för att se den i större format.

Illustrationen visar på ett par som går med barnvagn på en gata med radhus, och i bakgrunden skymtar man borgsruinen.

En stilla promenad längs Sandtorps gator vid den gamla vattenreservoaren, i folkmun även kallad borgsruinen. Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Fastighetsutvecklare Obos säjer radhus och lägenheter i flerfamiljshus via Skandiamäklarna. Området heter Dansbandet.

Bilden visar en gata i framtidens Sandtorp, med radhus och gröna träd.
Illustration av en lekpark i nya Sandtorp.
Illustrationen visar placering av radhus och flerfamiljshus.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontaktcenter 011-15 00 00

Malin Cuclair
Tfn: 011-153415

Skicka epost