Vad tycker du?

I och med Ostlänken kommer Norrköping att bygga en ny centralststion. Här kan du lämna dina synpunkter kring förslagen.


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping