Framtidens Vilbergen

Vilbergen är en stadsdel som ligger cirka två kilometer från centrala Norrköping och cirka en kilometer från Vrinnevisjukhuset. Här vill vi skapa en attraktiv och grön stadsdel, med en ny bostadsnära park i området. Tanken är att det blir olika boendeformer, hyresrätt, bostadsrätt och stadsradhus.

Förslag på framtidsbild av Vilbergsgatan med trädallé, mer grönska och stadsradhus längs gata.

Förslag på framtidsbild av Vilbergsgatan med trädallé, mer grönska och stadsradhus längs gata. Så här kan det komma att se ut efter byggnation. Bilden till höger visar hur det ser ut idag. Illustrationen är framtagen av White Arkitekter.

Vad händer nu?

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2019. Det beslutet är överklagat och ska hanteras av mark- och miljödomstolen. Kommunen avvaktar beslut i frågan innan arbetet kan fortsätta.

Ta del av detaljplanen


Frågor och svar

Kontakt