Vision Industrilandskapet 2030

Efter en omfattade dialog med Norrköpingsborna togs en vision fram för utvecklingen av Industrilandskapet. Visionen tar sikte på 2030.

Rapport Vision IndustrilandskapetPDF (pdf, 4.1 MB)