Riktlinjer för parkering

Riktlinjer för parkering reglerar hur mycket parkering som en fastighetsägare eller verksamhetsägare måste bygga. Riktlinjerna gäller både cykel- och bilparkering och ersätter den tidigare parkeringsnormen från 1983.

Riktlinjer för parkering ska vara flexibla och möjliggöra alternativa parkeringslösningar vid framtida byggnation. På så sätt tvingas inte onödigt mycket bilparkering fram i centrala lägen där konkurrensen om marken är som störst. Eftersom parkeringsplatser för bil kostar mycket att anlägga och drifta förväntas de nya riktlinjerna bidra till kostnadsbesparingar för fastighetsägare och övriga berörda.

Antagande

Riktlinjen antogs i fullmäktige den 27 februari 2017.

Antagen handling

Riktlinjer för parkering Pdf, 2.7 MB.

Samråd

Under perioden 9 november 2015 - 29 januari 2016 var förslaget till Riktlinjer för parkering på samråd. Där hade myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Kontakt

Johan Mases, översiktsplanerare
Telefon: 011-15 24 34

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping