Sommargågator

En levande och attraktiv innerstad med färgsprakande och grönskande mötesplatser. I sommar får Norrköping tre gågator som ger plats för människor, uteserveringar, sittplatser och aktiviteter.

Repslagaregatan blir gågata i sommar med plats för uteserveringar och människor.

Gågatorna införs tillfälligt i sommar mellan den 1 juni till och med den 31 augusti på delar av Repslagaregatan, Olai kyrkogata och S:t Persgatan. Det innebär att vi tillfälligt stänger av trafiken och skapar ett sommarstadsrum.

Att utveckla stadskärnan med hjälp av gågator under sommartid är ett nationellt etablerat koncept. Det är ett sätt att tillgängliggöra innerstäder för boende, besökare och näringsliv. Med sommargågator kan vi erbjuda invånare och besökare utrymme i en bilfri miljö och skapa upplevelser och aktiviteter på nya platser. I Norrköping utökas platserna med uteserveringar, sittplatser och planteringar med sommarblommor.

Kartbild över Norrköpings city där sommargågatorna anges: Repslagaregatan, St Persgatan och Olai kyrkogata.

Sommarens gågator knyter an till befintliga gångstråk i Norrköpings innerstad och skapar ett sammanhållet område för människor att vistas i.

Vad är en sommargågata?

På sommargågatorna är du välkommen till fots, det ska vara en trygg och trevlig miljö för människor att vistas i.
Sommargågatorna omfattar tre sträckor i centrala Norrköping: delar av Repslagaregatan, Olai kyrkogata och S:t Persplatsen (se karta).

Varför har vi sommargågator?

Vi vill utveckla en levande innerstad där det är säkert för gångtrafikanter att vistas och skapa en lugn och trevlig miljö som ger förutsättningar för ett levande stadsliv. Här kan du träffa vänner, fika på någon av uteserveringarna eller bara njuta av planteringarna.

Om fler människor rör sig i centrum ökar känslan av trygghet för alla. Genom att skapa platser där alla kan vistas bidrar vi till ett socialt hållbart samhälle.

Kommunens trafikstrategi pekar ut riktningen för att främja ett hållbart resande och för att uppnå det, behöver vi pröva nya lösningar. Med sommargågator kan vi skapa upplevelser och aktiviteter på nya platser.

Vilka trafikregler gäller på en gågata?

På en gågata har gående företräde. Om du cyklar ska du göra det i gångfart och du måste väja för gående.

Biltrafik är inte tillåtet, men kan ges tillstånd om det behövs för varuleveranser, transporter till boende vid gågatan eller för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer.

Parkering är inte tillåtet.

Går det att stanna till med bil på Repslagaregatan?

Det finns två upphämtningsställen på Repslagaregatan i anslutning till sommargågatan. Här kan du ställa bilen några minuter och till fots uträtta ditt ärende. Det finns också utrymme att vända bilen.

De båda upphämtningsplatserna finns i backen vid Hörsalen samt vid varuintaget vid galleria Domino.

Karta över Norrköpings innerstad med trafikflöden för gångare, cyklister, kollektivtrafik samt platser att parkera på.
Vad gäller för biltrafiken?

Med sommargågatorna hoppas vi att biltrafiken kan hitta andra vägar än rakt genom city. Våra ringleder har betydligt högre kapacitet och kan vara ett snabbare alternativ. I innerstaden är gång-, cykel- och kollektivtrafik ofta de smidigaste och snabbaste sätten att ta sig fram.

Behöver du färdas med bil genom centrala Norrköping kommer trafiken att flyta som vanligt på andra gator som till exempel Gamla Rådstugugatan och Kristinagatan.

Den 7 juni öppnar också första etappen av Östra Promenaden mot Södra Promenaden, vilket ger fler alternativ för att ta sig fram.

Var kan jag parkera?

Parkeringshusen vid innerstadsgalleriorna och den öppna parkeringen vid Spiralen är öppna som vanligt med infart från Kristinagatan. På kartan ovan ser du flera parkeringsalternativ i närheten av sommargågatorna.

Parkeringen vid Chamberts plats, S:t Persgatan 81, får infart från Skomakaregatan.

Vad gäller för varutransporter?

Repslagaregatan

Leveranser sker i första hand via garaget i Domino från Repslagaregatan. Alternativ lastzon finns i backen på Repslagargatan i höjd med hörsalen med infart från Gamla Rådstugugatan.

En upphämtningsplats för snabba upphämtningar för till exempel Volt och Foodora finns i höjd med entrén till Domino på Repslagaregatan.

S:t Persgatan

Leveranser sker via Bryggaregatan. Genomfartstrafik är avstängd i höjd med Dalsgatan. Parkeringen vid Chamberts plats får in- och utfart mot Skomakaregatan.

Hantverkaregatan/Olai kyrkogata

På vardagar mellan klockan 9 och 11 är området i korsningen Hantverkaregatan och Olai kyrkogata (se grön markering i kartan nedan) öppet för lastning och lossning av varor. Detta för att underlätta transporter till butikerna i området.

Karta över Norrköpings city med område för varutransporter.