Så fungerar ett flervägsstopp

Vid en korsning syns en stopskylt.

Så här ser skylten för flervägsstopp ut.

Flervägsstopp används främst i korsningar där den ena eller båda korsande gatorna upplevs som huvudled och det inte är möjligt att anlägga en cirkulationsplats.

Flervägsstopp innebär att man skyltar med stopplikt i alla tillfarter i en korsning. För att informera trafikanterna om att flervägsstopp gäller sitter en tilläggstavla med texten ”Flervägsstopp” under stoppskylten.

Flervägsstopp innebär att alla fordonstrafikanter, dit även cyklisterna räknas, ska stanna innan de kör vidare i korsningen. På så sätt får förarna längre tid på sig att välja lämplig tidpunkt att köra vidare med hänsyn till annan trafik.

Om det finns andra fordon som stannat i någon annan anslutande tillfart så gäller den informella regeln: först till sin stopplinje får också köra först. Detta kan i början upplevas som ett problem, men det har visat sig att trafikanterna klarar detta på egen hand efter en kort period.