Boendeparkering - så fungerar det

Översikt - Steg 1 av 6

1. Boendeparkering i korthet

Boendeparkering ger boende i området möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till lägre avgift.

Alla får parkera på boendeparkeringar, men du som har detta tillstånd har rätt att köpa din biljett till reducerat pris. Med tillstånd för boendeparkering får du stå på samma boendeparkeringsplats i upp till 6 dygn. Kontrollera att det inte är parkeringsförbud under perioden.

För att kunna söka tillstånd för boendeparkering måste du vara folkbokförd i området där du vill parkera och vara registrerad ägare till bilen. Det finns också andra regler kring vem som kan få tillstånd.

Vi uppdaterar informationen

Kom ihåg att regler för parkering kan ändras. Vi uppdaterar informationen på webben löpande. Kolla alltid skyltning när du parkerar för att veta vad som gäller.

Sidan uppdaterades senast: 20 augusti 2018

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje