Flytt av fordon

Om ett fordon, till exempel en bil, står parkerat på fel sätt kan det störa ordning, säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att flytta fordonet. Kommunen kan i vissa fall besluta att fordonet ska skrotas.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats och polisen informeras om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du alltid vända dig till polisen. Om ett fordon flyttas görs en kunggörelse på kommunens digitala anslagstavla.

Om kommunen vet vem som äger fordonet informerar de personen och förvarar fordonet i 30 dagar. Om det inte går att se vem vem som äger fordonet förvaras fordonet i 90 dagar.

Det är alltid ägaren till ett fordon som är ansvarig.

Anmäl fordon

Har du upptäckt ett fordon som står felparkerat eller parkerat på fel sätt kan det störa ordning, säkerhet eller miljö i området? Anmäl det till kommunen genom att göra en felanmälan.

Eller skicka e-post till: fordonsflytt@norrkoping.se

Kontakt