Information om elbilsladdning

Växelns elbilsladdning


Runt om i Norrköpings kommun finns flertalet laddstationer för dig med elbil. Främst sitter dessa stationer på privat mark. Mer information om vart laddstationer finns hittas bland annat på www.uppladdning.nu.

Var finns det laddstationer i Norrköpings kommun?

På kommunens mark finns det just nu 6 parkeringsplatser med laddmöjligheter. Laddstolparna hittar du på:

  • Nordvästra delen av Växelns pendlarparkering. (Se bild nedan)

Laddstationerna på Växelns pendlarparkering drivs av CLEVER Sverige AB. Mer information om hur du laddar, tillgängliga kontakttyper, betalning och övrig information finns på clever.nu/hitta-laddstation

Koordinater till Växelns pendlarparkering (WGS84): 58.597136, 16.177639

 

Bilden visar en karta med en röd markering där den nya parkeringen finns.
För dig som vill etablera laddinfrastruktur i kommunen

Kommunen ser positivt på etablering av laddinfrastruktur och stöttar de som vill etablera laddinfrastruktur i kommunen. Vi kan ge tillgång till mark som kommunen äger vid byggandet av laddstationer. Tillgången ges genom ett nyttjanderättsavtal.

Den som ansöker om att få sätta upp laddplatser står för installation samt drift och underhåll av laddarna. Norrköpings kommun ansvarar för och bekostar skyltningen. Laddare som placeras på gatumark måste vara tillgängliga för alla att använda. Här kan du se innehållet i det nyttjanderättsavtalWord (word, 390.8 kB) som kommunen tecknar med dig som aktör samt anvisningar för utformning av laddarna.PDF (pdf, 439.2 kB)

Ansökan

Ansökan ska innehålla namn på önskade platser och tydligt visa, med karta eller i bilder, vilken del av gatan och vilka parkeringsplatser som berörs. Vidare ska du ange vilken typ av laddare som du avser sätta upp, och måtten på laddaren/laddarna. Normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt.

E-posta ifylld ansökanWord (word, 853.1 kB) till samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se.

Kontakta Kontaktcenter för mer information: 011-15 00 00

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje