Parkering - så fungerar det

Översikt - Steg 1 av 7

1. Parkering med City-P

City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområden. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt. Du måste betala parkeringsavgift mellan klockan 8.00 och 20.00 alla vardagar.

Dag före söndag och helgdag måste du betala avgift mellan klockan 8.00 och 15.00. På söndagar och helgdagar parkerar du gratis.

Infaller en helgdag på en vardag gäller samma som ovan, du måste betala avgift mellan klockan 8.00 och 15.00 på dagen före helgdagen och parkerar gratis på helgdagen.

Längsta tillåtna tid att stå parkerad är 24 timmar om inte annat står på skylten.

 

För längre parkeringstid än 24 timmar kan du använda

  • parkering på fastighetsmark (privat parkering),
  • Pendlarparkeringar
  • eller långtidsparkeringar.

Vi uppdaterar informationen


Kom ihåg att regler för parkering kan ändras. Vi uppdaterar informationen på webben löpande. Kolla alltid skyltning när du parkerar för att veta vad som gäller.

Sidan uppdaterades senast: 20 augusti 2018

Bilden visar en parkeringsskylt med city-p blå biljett.