Parkering och parkeringsavgifter

Parkering

City-P gäller på de flesta allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna samt i boendeparkeringsområdena. Övrig allmän parkering i kommunen, med undantag för ett fåtal platser, är gratis.

Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar om inte annat anges. För längre uppställning än 24 timmar hänvisas i första hand till parkering på fastighetsmark.

Mer om hur parkering fungerar

Här hittar du en parkeringskarta

Parkeringshus

Samhällsbyggnadskontoret har allmän parkering i parkeringshus. Parkeringshusen är öppna alla dagar 05-00, och erbjuder parkering för motorcykel, parkering för rörelsehindrade och laddstolpar för elbil. 

Parkeringsanläggningarna finns i centrala Norrköping. I parkeringshusen kan du betala din parkering med kortköp i biljettautomat eller via mobilparkeringsappen EasyPark.

Vad kostar det att parkera i ett parkeringshus?

I parkeringshusen gäller inte City-P och biljett är endast giltig i det parkeringshus som står på biljett.

Biljettalternativ är:

 • 16 kronor i timmen
 • 100 kronor per dygn
 • 30 dygnsbiljett för 800 kronor
  (Gäller i mån av plats och kan endast köpas via mobilparkeringsappen Easypark.)

Avgift för P-hus krävs:

 • vardagar klockan 08.00–20.00
 • lördagar och dag före helgdag klockan 08.00-15.00 (dag före helgdag räknas som lördag).

Söndag och helgdag är det avgiftsfritt. 

Vad kostar det att ladda en elbil?

Att ladda en elbil kostar 55 kronor i timmen. Du behöver också betala en vanlig biljett för parkering i P-hus.  


Parkeringshusen hittar du på följande platser:

Gåsen

Trädgårdsgatan 1A.

Här hittar du:

 • parkering för rörelsehindrad
 • parkering för motorcykel.

Nya torget

Infart från Trädgårdsgatan

Här hittar du:

 • parkering för rörelsehindrad
 • parkering för motorcykel
 • laddstolpar för elbil.

Klicka här för att komma till parkeringskartan.

Parkering för rörelsehindrade
Parkering för buss

Parkering på platser avsedda enbart för buss är avgiftsfri.

Karta över kommunens parkeringsplatser avsedda för buss

Parkering för husbilar

På Stortorget finns sex parkeringsplatser anpassade för husbilar. Därifrån är det nära till de stora infartslederna Södra Promenaden, Östra Promenaden och Söderköpingsvägen och gångavstånd till city.

På platsen gäller avgift enligt City-P taxa blå, det vill säga 10 kr i timmen vardagar 08-20 och dag före helgdag 08-15. Dygnsbiljett kostar 80 kr.

Biljett köper du enkelt:

Adress för GPS-inmatning

Generalsgatan 70, 602 31 Norrköping.
Koordinater (WGS84 decimal): 58.586632 16.196246

Motorcyklar

I parkeringshuset Gåsen, på Trädgårdsgatan 1, finns parkeringsplatser reserverade för motorcyklar. Platserna är avgiftsfria med tillåten parkeringstid 12 timmar.

Om alla parkeringsplatser som är reserverade för motorcyklar är upptagna hänvisar vi till City-Ps övriga platser där man betalar avgift.

Pendlarparkeringar

För att minska biltrafiken på tungt belastade vägar och minska trycket på parkeringsplatser i stan erbjuder Norrköpings kommun pendlarparkeringar på flera ställen.

Klicka här för att komma till pendlarparkeringskartan

Här finns pendlarparkeringar

Avgiftsfria:

 • Strömsfors
 • Kimstad station
 • Krokek station
 • Norr om Ingelsta intill E4:an och väg 51
 • Vid spårvägens vändslinga vid Trumpetaregatan
 • Vid spårvägens vändslinga vid Ringdansen
 • Östra Stenby
 • Södra Himmelstalund vid Arenarondellen
 • Himmelstalund vid Brunnssalongen
 • Ingelsta, Koppargatan vid MediaMarkt, XXL och Dollar Store
 • Eneby, Erik Exings gata vid Östra Eneby kyrka. Nära spårvagnens vändslinga vid Finspångsvägen.

Avgiftsfri men du måste ha ett parkeringstillstånd:

 • Nyckelharpans pendlarparkering, Moa Martinssons gata 23.

Parkeringstillstånd hämtas: Östgötatrafikens kundcenter, vid Resecentrum i Norrköping.
(Du får ett tillstånd mot uppvisande av ett giltigt resekort för Östgötatrafiken.)

Parkeringen har öppet: Måndag-fredag, 05.00- 21.00. (Övrig tid är det parkeringsförbud.)

Avgiftsbelagda:

 • Växeln, Butängsgatan 44
 • Skepparen, Norra Promenaden
 • Södra Hamnplan, infart Sjötullsgatan
 • Ankan, infart Varvsgatan

Pris: 50 kr/dygn, 100 kr/7 dygn, 300 kr/30 dygn.

- Betalas med kort eller mobil.

Fri natt- och helgparkering på vissa skolor och vid kommunhuset

Fri natt- och helgparkering på sex skolor i centrala Norrköping samt vid Rådhuset och förvaltningshuset Rosen.

 • Ebersteinska gymnasiet, cirka 60-80 platser
 • Djäkneparkskolan, cirka 30 platser
 • Kungsgårdsgymnasiet (tidigare Kulturskolan, mitt emot biblioteket), cirka 25 platser
 • De Geergymnasiet, cirka 45 platser
 • Förvaltningshuset Rosen, cirka 80 platser
 • Rådhuset, cirka 35 platser
 • St Olofsskolan, Komvux, 40 platser
 • Källvindsskolan, Komvux, cirka 30-40 platser

Parkering är tillåten:
Vardagar klockan 17.00-07.00
Lördag och söndag 00-24

Helgdagar (röda dagar) räknas som söndagar.

Undantag:
Källvindsskolan och St Olofsskolan där är parkeringen tillåten från klockan 19.00 på vardagar.

Karta där fri natt och helgparkering gäller


Parkeringsavgifter

Biljetterna nedan kan köpas via app, automat på platsen, sms, talsvar eller på kontaktcenter.

Se skyltar på respektive parkeringsplats för vad som gäller.


20 kronor/timme

Parkeringsbiljetten innanför promenaderna vid kantstensparkering på gatumark (med vissa undantag).

10 kronor/timme

Parkeringsbiljetten utanför promenaderna och på torgytorna innanför promenader.

80 kronor

Dygnskort för parkering på alla parkeringsplatser anslutna till City-P.


50 kronor/dygn

Gäller på Skepparen, Södra Hamnplan, Ankan och Växelns pendlarparkering.

100 kronor/7 dygn

Gäller på Skepparen, Södra Hamnplan Ankan och Växelns pendlarparkering.

300 kronor/30 dygn

Gäller på Skepparen, Södra Hamnplan, Ankan och Växelns pendlarparkering.


300 kronor/30 dygn

P-kort 300 gäller på vissa parkeringsplatser,

läs mer om p-kort 300. 

1 500 kronor/180 dygn

P-kort 300 gäller på vissa parkeringsplatser,
läs mer om p-kort 300.


400 kronor/ 30 dygn

P-kort 400 gäller på vissa parkeringsplatser,

läs mer om p-kort 400.

2 000 kronor/180 dygn

P-kort 400 gäller på vissa parkeringsplatser,
läs mer om p-kort 400. 

4 000 kronor/365 dygn

P-kort 400 gäller på vissa parkeringsplatser,
läs mer om p-kort 400.


Boendeparkering

70 kronor

7-dagarsbiljett

250 kronor

30-dagarsbiljett

1 250 kronor

180-dagarsbiljett


Alla varianter ovan går att köpa i appen Easypark.

kontaktcenter kan du köpa alla varianter ovan förutom biljetter till pendlarparkeringarna, 10 kronors och 20 kronors biljetter.

Vi uppdaterar informationen


Kom ihåg att regler för parkering kan ändras. Vi uppdaterar informationen på webben löpande. Kolla alltid skyltning när du parkerar för att veta vad som gäller.

Sidan uppdaterades senast: 28 januari 2021.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje