Parkering och parkeringsavgifter

Parkering

City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna samt i boendeparkeringsområdena. Övrig allmän parkering i kommunen är med undantag för ett fåtal platser gratis.

Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar om inte annat anges. För längre uppställning än 24 timmar hänvisas i första hand till parkering på fastighetsmark.

Här hittar du informationen från parkeringsbroschyren

Här hittar du en parkeringskarta


Parkeringsavgifter

Biljetterna nedan kan köpas via appen Parkster, automat på platsen, sms, talsvar eller på kontaktcenter.

Se skyltar på respektive parkeringsplats för vad som gäller.


20 kronor/timme

Parkeringsbiljetten innanför promenaderna vid kantstensparkering på gatumark (med vissa undantag).

10 kronor/timme

Parkeringsbiljetten utanför promenaderna och på torgytorna innanför promenader.

80 kronor

Dygnskort för parkering på alla parkeringsplatser anslutna till City-P.


50 kronor/dygn

Gäller på Skepparen, Södra Hamnplan, Ankan och Växelns pendlarparkering.

100 kronor/7 dygn

Gäller på Skepparen, Södra Hamnplan Ankan och Växelns pendlarparkering.

300 kronor/30 dygn

Gäller på Skepparen, Södra Hamnplan, Ankan och Växelns pendlarparkering.


300 kronor/30 dygn

P-kort 300 gäller på vissa parkeringsplatser, läs mer.

1 500 kronor/180 dygn

P-kort 300 gäller på vissa parkeringsplatser, läs mer.


400 kronor/ 30 dygn

P-kort 400 gäller på vissa parkeringsplatser, läs mer.

2 000 kronor/180 dygn

P-kort 400 gäller på vissa parkeringsplatser, läs mer. 

4 000 kronor/365 dygn

P-kort 400 gäller på vissa parkeringsplatser, läs mer.


Boendeparkering

70 kronor

7-dagarsbiljett

250 kronor

30-dagarsbiljett

1 250 kronor

180-dagarsbiljett


Alla varianter ovan går att köpa i appen Parkster. kontaktcenter kan du köpa alla varianter ovan förutom biljetter till pendlarparkeringarna, 10 kronors och 20 kronors biljetter.

Vi uppdaterar informationen


Kom ihåg att regler för parkering kan ändras. Vi uppdaterar informationen på webben löpande. Kolla alltid skyltning när du parkerar för att veta vad som gäller.

Sidan uppdaterades senast: 8 april 2019.

Kontakt