Parkeringsförbud och felparkeringsavgifter

Parkeringsförbud

Under de tider som det är parkeringsförbud finns möjlighet att sköta drift och underhåll på gator, parkeringar och brunnar.

Följ alltid skyltarna som finns på platsen för att veta vart du får parkera.

Det här gäller vid parkeringsförbud som inträffar måndag-fredag

Parkeringsförbudet gäller även om det skulle vara helgdagsafton eller helgdag.

Det här gäller vid parkeringsförbud som inträffar ett specifikt datum varje månad

Parkeringsförbudet gäller bara på vardagar. Kom ihåg att dag före röd dag alltid räknas som lördag och att helgdag alltid räknas som söndag.
Se listan nedan för vad som gäller i ditt område.

Oxelbergen
Parkeringsförbud 2:e och 4:e varje månad.

Marielund och område norr
Parkeringsförbud 3:e och 5:e varje månad.

Söder
Parkeringsförbud 6:e och 8:e varje månad.

Klingsberg
Parkeringsförbud 7:e och 17:e varje månad.

Kneippen
Parkeringsförbud 9:e och 19:e varje månad.

Ektorp
Parkeringsförbud 10:e och 20:e varje månad.

Sylten
Parkeringsförbud 21:e och 23:e varje månad.

Felparkering

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Parkerar du fel kan du få en felparkeringsavgift och måste då betala mellan 400-900 kronor.

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en trafikfara kan den dessutom komma att flyttas på din bekostnad.


Vill du bestrida en parkeringsanmärkning?

Har du fått en felaktig parkeringsanmärkning när du stått parkerad på City-p bestrider du den hos polisen.

Har du fått en felaktig kontrollavgift när du stått parkerad på fastighetsmark hör du av dig till det parkeringsföretaget som har hand om parkeringarna där. Det står på kontrollavgift vilket företag det är.

På Transportstyrelsens webbsida kan du läsa mer om parkerings-anmärkningar.

Felparkeringsavgifter

900 kronor kostar det att stanna:
 • mot färdriktningen
 • på gång- eller cykelbana.
 • på övergångsställe
 • i korsning, i vägport
 • så att vägmärken skyms
 • på hållplats
 • framför utfart
 • så att tillträde till andra fordon hindras
 • på handikapplats
 • på lastzon, taxizon
 • inom tio meter före och efter korsning
 • inom tio meter före övergångsställe
 • inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana
 • på plats där stannande är förbjudet
 • i terräng
 • på plats avsedd för annat fordonsslag, till exempel plats reserverad för buss eller motorcykel.
700 kronor kostar det att parkera:
 • på plats där parkeringsförbud gäller, till exempel parkeringsförbud i område
 • på huvudled
 • på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gågata/gårdsgata.
400 kronor kostar det att parkera:
 • på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgift
 • längre tid än tillåtet
 • med något hjul utanför markerad parkeringsruta.

Vi uppdaterar informationen


Kom ihåg att regler för parkering kan ändras. Vi uppdaterar informationen på webben löpande. Kolla alltid skyltning när du parkerar för att veta vad som gäller.

Sidan uppdaterades senast: 5 april 2019.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje