Parkeringsförbud och felparkeringsavgifter

Parkeringsförbud

Under de tider som det är parkeringsförbud finns möjlighet att sköta drift och underhåll på gator, parkeringar och brunnar.

Följ alltid skyltarna som finns på platsen för att veta vart du får parkera.

Felparkering

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Parkerar du fel kan du få en felparkeringsavgift och måste då betala mellan 400-900 kronor.

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en trafikfara kan den dessutom komma att flyttas på din bekostnad.


Vill du bestrida en parkeringsanmärkning?

Har du fått en felaktig parkeringsanmärkning när du stått parkerad på City-p bestrider du den hos polisen.

Har du fått en felaktig kontrollavgift när du stått parkerad på fastighetsmark hör du av dig till det parkeringsföretaget som har hand om parkeringarna där. Det står på kontrollavgift vilket företag det är.

På Transportstyrelsens webbsida kan du läsa mer om parkerings-anmärkningar.

Felparkeringsavgifter


Vi uppdaterar informationen


Kom ihåg att regler för parkering kan ändras. Vi uppdaterar informationen på webben löpande. Kolla alltid skyltning när du parkerar för att veta vad som gäller.

Sidan uppdaterades senast: 5 april 2019.

Kontakt