Ansök om trafiköar

Översikt - Steg 1 av 5

1. Vem kan ansöka?

För att öka trafiksäkerheten och få lägre hastigheter på gator i bostadsområden kan trafiköar vara ett tillfälligt och enkelt alternativ.

Har ni stora problem med fortkörning på er gata? Då kan ert bostadsområde gemensamt ansöka om att få hyra trafiköar. Endast de gator som har villautfarter kan hyra trafiköar.

Det här måste ni göra innan ni kan skicka in en ansökan:

  • Utse en ansvarig kontaktperson som bor utmed gatan. Öarna ska placeras utanför fastigheten där kontaktpersonen bor.
  • Få ett godkännande från grannfastigheterna där trafiköarna ska placeras.
  • Ta in godkännande från alla fastigheter utmed gatan.

Kom ihåg att du måste göra en ny ansökan varje år. Skicka in din ansökan senast 30 april för utplacering i mitten av maj.

Kontakt