Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Egen brunn

Har du en egen brunn ansvarar du för vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att du tar prov på vattnet vart tredje år.

Kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium om du vill ta prov på det egna vattnet.

Läs mer om egen brunn på livsmedelsverkets webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.