Förslag till ny avfallsplan för Norrköpings kommun

Illustration över avfallstrappan

Uppdraget

Den kommunala renhållningsordningen, som varje kommun är skyldig att ha, består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.

I avfallsplanen anges mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen. Här formuleras åtgärdsförslag och ansvarsfördelning mellan kommunala förvaltningar och bolag. Avfallsplanen finns även för att beskriva den nuvarande avfallshanteringen i kommunen, både den som sker inom det kommunala renhållningsansvaret, inom ramen för producentansvaret samt i verksamheter.

Uppgifterna i en kommunal avfallsplan ska enligt lagstiftningen ses över minst var fjärde år och vid behov uppdateras.

Större ändringar i avfallsplanen kräver utställning och beslut i kommunfullmäktige.

Så ska vi klättra på avfallstrappan

Kortversion av förslaget till ny avfallsplanPDF (pdf, 5.9 MB)

Hela förslaget

Avfallsplan – huvuddokumentetPDF (pdf, 2.9 MB)

Bilaga 1 – Mål och åtgärderPDF (pdf, 675 kB)

Bilaga 2 – Framtagande av renhållningsordningenPDF (pdf, 735.7 kB)

Bilaga 3 – NulägesbeskrivningPDF (pdf, 764.1 kB)

Bilaga 4 – Framtida avfallshantering och avfallsflödenPDF (pdf, 583 kB)

Bilaga 5 – Utvärdering av avfallsplan 2013PDF (pdf, 281.3 kB)

Bilaga 6 – Nedlagda deponierPDF (pdf, 151.4 kB)

Bilaga 7 – Detaljerade mål för Sveriges bästa avfallsverksamhetPDF (pdf, 156.7 kB)

Bilaga 8 – Miljöbedömning av Norrköpings avfallsplanPDF (pdf, 1.4 MB)

Tidigare avfallsplan

Här hittar du den nu gällande avfallsplanen

Avfallsplan 2013PDF (pdf, 1.5 MB)